crisis help lines
norway


AIDS Information 800 34 000

 

Barn on Unges Kontakttelefon 800 33 321

 

Barneombudet 800 31 700
223 42 630

 

Mental barnehjelp 800 30 940

 

Red Barnas senter mot seksuelle overgrep 224 26 011